Grenzen zijn louter lijnen op een kaart geworden, muren omkaderen nu open toegangspoorten naar kansen en groei.