Het specialiseren in het helpen van de kleine tot middelgrote entiteit bij hun penetratie van nieuwe markten, biedt Faleiro een reeks services die samengebracht kunnen worden in een volledig gefaseerde aanpak. Voor het kleine bedrijf dat haar eerste internationale inspanning doet, is Faleiro een vertrouwde partner, mentor, coach, waarbij samen wordt gewerkt met het management om hen te helpen leren tijdens het doorlopen van het proces. Faleiro helpt tevens bij implementatie, waarbij niet gewoon een rapport wordt geleverd, maar waarbij zij achter haar aanbevelingen staat en helpt bij het beheren van de internationale groei van de klant.

Voor de entiteit in het middensegment die wat ervaring kan hebben met internationale verkoop, is Faleiro de externe expertise met een onafhankelijk perspectief die tevens het voordeel heeft van een toevoeging zijn van tijdelijke capaciteit van middelen. Faleiro zorgt voor marktintelligentie, deskundige analyse en aanbevelingen die worden geleverd met een prioritering van business case.

Projecten met betrekking tot end-to-end haalbaarheid voor implementatie kunnen worden uitgevoerd onder de leiding van Faleiro/THI (F/THI), een joint venture die specifiek is ontworpen voor het opnemen van de tactische expertise in de waardeketen van wereldhandel om producten naadloos van de fabriek naar de klant te brengen.

Haalbaarheidsstudies – Bent u klaar voor de markt / Is de markt klaar voor u?
De eerste stap bij alle eerste pogingen tot het verzekeren van vaste voet op de wereldmarkt is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Dit kan bestaan uit twee facetten, waarbij Faleiro zowel intern als extern kijkt voor het bepalen van de kansen op succes. Interne onderzoeken omvatten het beoordelen van bestaande en geplande SOP‘s op vlakken als BD, toeleveringsketen, logistiek, naleving van regelgeving, betalingsverwerking, organisatorische structuur en informatiestroom, strategische plannen voor de lange termijn en het interviewen van het seniormanagement. Resultaten vermelden bestaande sterke punten en geven een aanbeveling voor vlakken die moeten worden versterkt, inclusief tactische wijzigingen die vereist kunnen zijn. Interne evaluaties kunnen helpen bij risicobeperking en snelle marktintroductie.

Externe evaluaties richten zich op het beoordelen van gewenste markten op barrières voor toetreding, concurrentiebedreiging en algehele kansen op klanten. Resultaten kunnen aanbevelingen over mogelijke aanpassingen aan product- / service-aanbod omvatten waardoor het aanbod van de opdrachtgever meer gewenst wordt gebaseerd op klantbehoeften op de markt.

In zeldzame gevallen, om interne of externe redenen, of een combinatie van beide, kan een vaststelling van onhaalbaarheid van de markt worden gemaakt. Wij denken dat het minder duur is om te investeren om erachter te komen dat het niet waard is om een risico te nemen in plaats van om in zee te gaan, tijd en middelen te besteden die uiteindelijk worden verspild, en een afleiding te zijn van bestaande kansen.

Evaluatie van landschap
Soms hebben bedrijven eenvoudigweg een onafhankelijk en uitgebreid overzicht van een markt nodig. Ongeacht of zij reeds beperkte hoeveelheden verkopen in het doelland of dit overwegen voor penetratie in de toekomst, de evaluatie van het landschap voorziet het bedrijfsmanagement van essentiële informatie die nodig is om geïnformeerde beslissingen te nemen over een gerichte markt. Dit is een breed beeld dat betrekking heeft op onder andere concurrentiekrachten, verkoop- en distributiekanalen, marketingkanalen en beslissingsnemers, klantcategorieën en koopgedrag, leveranciersinvloeden, regelgeving en beleidsomgeving.

Marktselectie
Kansen variëren per markt. In sommige gevallen, zoals bij grotere markten – d.w.z. Verenigde Staten, Europa, China, Rusland, kan het voordelig zijn om een specifiek gebied binnen een markt te selecteren. Factoren die betrokken zijn bij selectie van een doelmarkt, kunnen zowel intern als extern zijn. Faleiro is ervaren in het verzamelen van essentiële factoren van de klant en het gebied van belang en deze samen op zo‘n manier te nemen dat dit leidt tot een aanbeveling met betrekking tot de markten die het beste geprioriteerd kunnen worden.

Strategie voor marktpenetratie
Wanneer haalbaarheid voor het bedrijf, product/service en doelregio is vastgesteld, en wanneer het specifieke doelgebied is geïdentificeerd, dan begint de ontwikkeling van de beste manier om de markt te penetreren. Van marketing tot distributie, van verkoop tot training, van overwegingen met betrekking tot regelgeving tot logistieke planning, de strategie voor marktpenetratie is het end-to-end draaiboek dat is opgesteld voor een bedrijf. De strategie voor marktpenetratie, meer dan slechts een document, betreft tevens actieve introducties, relatie-ontwikkeling en merkopbouw voor onze klanten in de doelmarkten, met potentiële klanten, distributeurs, logistieke dienstverleners en ander belangrijk ondersteunend personeel.

Opzet / beheer van internationale bedrijfsactiviteiten
Faleiro is specifiek ontworpen voor bedrijven die wellicht niet de interne expertise en/of mankracht hebben voor het beheren van een “internationale afdeling”, en kan zowel helpen bij het beheren van aanvankelijke internationale bedrijfsactiviteiten alsook helpen bij het opbouwen van de basis voor een internationale afdeling. Opgenomen zijn budgettering & scenarioplanning, taakomschrijvingen, functionele verantwoordelijkheden en hulp bij werving en training.

Bedrijfstraining
Voor bedrijven die personeelsleden willen opleiden over onderwerpen die essentieel zijn voor grensoverschrijdende & interculturele bedrijven. Training kan zowel p;ersoonlijk of via een webinar plaatsvinden. Een groot aantal verschillende onderwerpen kan worden behandeld, inclusief maar niet beperkt tot intercultureel management, due-diligence van buitenlandse partners, logistieke planning, enz. Training kan op maat worden ontworpen voor een bedrijf, gericht zijn op een sector of specifiek zijn voor een regio.