Faleiro begrijpt de uitdagingen van grotere bedrijven die wellicht al een bestaande internationale aanwezigheid kunnen hebben. Vaak creëert de combinatie van marktdruk en standaardprocedures een tunnelvisie die leidt tot een gebrek aan wendbaarheid die het mogelijk maakt dat het bedrijf snel kan reageren op veranderende marktcondities. Faleiro komt met expertise en een onafhankelijk perspectief, waarbij tijdelijke capaciteit van middelen wordt toegevoegd die zorgt voor marktintelligentie, deskundige analyse en aanbevelingen die worden geleverd met prioritering van business case. Services kunnen variëren van mondiale strategische planning op hoog niveau tot specifieke tactische kwesties die horen bij een individuele markt.

Vormgeven van besluitvorming voor penetratie van nieuwe markten
De beslissing welke markten te betreden en wanneer is een complexe vraag waarbij zowel interne als externe variabelen zijn betrokken. Het ontwikkelen van een model dat zowel interne overwegingen als marktcondities opneemt, kan helpen bij strategische planning op de middellange en lange termijn alsook bij het voorzien in een kwantitatief bedrijfsmodel voor besluitvorming op het hoogste niveau.

Zoektochten naar middelen in de markt: Productie, Semi-/Volledige Knock-down (S/CKD), Distributie
Het gebruikmaken van middelen in doellanden heeft een aantal voordelen, van snelheid tot markt, kostenverlaging en risicobeperking. In bepaalde gevallen kan lokale productie, assemblage, SKD of CKD de naleving van regelgeving faciliteren, een optie zijn voor tariefverlagingen en in bepaalde gevallen financiële voordelen geven. Het vinden en doorlichten van de juiste middelen kan uitdagend zijn, en bedrijven ontdekken vaak dat het hebben van een externe partner als Faleiro die zich richt op een dergelijke zoektocht, een aantal voordelen beidt, zoals het wegnemen van de kans op interne vooroordelen, het meer rendabel zijn, het voorkomen dat interne middelen dun worden uitgespreid, en het leiden tot snellere implementatie dan wanneer dit intern wordt gedaan.

Zoektochten naar strategische partners: Joint Venture / Fusie / Overname
Of een bedrijf nu op zoek is naar het pakken van een marktaandeel, het uitbreiden van de regionale productiecapaciteit, het vergroten van het product- of service-aanbod, of eenvoudigweg het versnellen van groei, het strategische spel moet gericht en vertrouwelijk zijn en vaak worden uitgevoerd onder strakke tijdschema‘s. In dergelijke gevallen kan het inbrengen van een niche-organisatie als Faleiro een aantal voordelen bieden, inclusief een klein team dat onopvallend, onder de radar, handelt met diepgaande contacten in belangrijke markten. Deze service kan ook worden gebruikt als voorbereidende stap voor bedrijven die overgenomen willen worden zonder de bedoelde overnemende bedrijven te laten weten over het potentieel tot het moment daar rijp voor is, waarbij informatie wordt verzameld over de beste positie voor maximale waarde en belang door een bedoelde of reeks bedoelde overnemende bedrijven.

Strategisch marktlandschap & business case
Strategische marktlandschappen worden op een groot aantal verschillende manieren gebruikt door besluitvormers – van het bepalen van de markten waar men zich als eerst op moet richten tot de beslissing waar te investeren in voorzieningen, verkoopkantoren of regionale hoofdkantoren. Informatie die normaliter wordt gewenst door klanten in een SML, omvat economische evaluaties, geopolitieke risico-overwegingen, beperkingen van regelgeving, overwegingen van tarief- & niet-tariefbarrières, vrijhandelsovereenkomsten, investeringsstimulansen, concurrentielandschappen, klantdemografie. Afhankelijk van het doel en het toepassingsgebied kan dit tevens worden ontwikkeld naar een business case voor investeringsoverwegingen of het wegen van verschillende soorten strategische opties.

Grondige regionale onderzoeken
Het grondige regionale onderzoek, ingesteld op marketing, richt zich op een doelmarkt door de lens van klantbetrokkenheid. Deze evaluaties brengen gedetailleerde informatie samen over klantdemografie, drijfveren voor de markt, belangrijke beslissingnemers, concurrenten binnen het land & buitenlandse concurrenten op de markt, merkpercepties, om er maar een paar te noemen. De verzamelde informatie is uiterst nuttig voor zowel strategische planning, marketingstrategie & marketingcommunicatie als verkoop. Ontwikkelde tools die regelmatig kunnen worden bijgewerkt door de klant. Goede voorbereiding voor NPD, NPI en ontwikkeling van klantpersoonlijkheid.

Initiatieven / introductie van nieuwe producten
Het lanceren van een product op een nieuwe markt of het lanceren van een nieuw product op een ontluikende markt vereist uitgebreide planning. Het inbrengen van externe deskundigen die weten hoe de uitdagingen van mondial;e bedrijven succesvol het hoofd kunnen worden geboden, die tevens deskundig zijn in strategische planning en operationele marketing, en die kunnen uitvoeren, kan helpen bij het minimaliseren van risico‘s en het maximaliseren van kansen. NPI is complex genoeg wanneer het wordt geïmplementeerd op binnenlandse markten. De uitdagingen worden vermenigvuldigd wanneer markten veranderen, dubbel zo wanneer dit wordt gecombineerd met een nieuwe markt. Succes is mogelijk met de juiste informatie, planning en expertise.

Ontwikkeling van nieuwe producten
Producten kunnen beter verkopen wanneer ze zijn afgesteld op de specifieke behoeften, smaken en wensen van de klantmarkt. Verschillen zijn niet noodzakelijkerwijs ingrijpend (of kostbaar), maar het rendement op de investering in kleine aanpassingen kan vaak aanzienlijk zijn, en in sommige gevallen kan dit het verschil zijn tussen succes en falen. Hoe vroeger in de NPD-cyclus Faleiro wordt ingebracht, des te lager de kosten van potentiële marktaanpassingen, en des te groter de impact.

Klantpersoonlijkheden
Klantpersoonlijkheden, een essentiële tool voor marketing, helpt bij het definiëren van de doelgroep, waarbij een gezamenlijke taal wordt geboden binnen het bedrijf wanneer er wordt gesproken over subreeksen van klanten. Dit is vooral nuttig om te zorgen voor effectieve communicatie tussen portfolio- / productmanagement-, marketing- en verkoopteams. Persoonlijkheden die worden ontwikkeld voor meerdere markten maken tevens de identificatie mogelijk van vergelijkbare kenmerken en trends die nuttig kunnen zijn bij zowel marketing als productontwikkeling, wat leidt tot stroomlijnen van kosten en een bijdrage aan maximalisatie van marges.