Van opstarten tot schalen bij The Global Engagement Forum

IMG_7814

Het Global Engagement Forum, gehost door PYXERA Global in het Newseum in Washington, DC, bracht topvertegenwoordigers samen van publieke, private en sociale entiteiten voor het bespreken avn de manier waarop organisaties binnen elk van deze sectoren de Doelstellingen van Duurzame Ontwikkeling effectief kunnen omzetten van ambitie naar verwezenlijking. Van technologiebedrijven zoals SAP, Intel en IBM, tot toonaangevende bedrijven in levenswetenschappen, zoals Medtronic en GSK, van financiële instellingen als JP Morgan Chase en Credit Suisse, tot non-gouvernementele entiteiten als de United Nations Foundation en USAID, heeft PYXERA Global een braintrust bijeengeroepen voor niet alleen het bespreken van, maar tevens het aansturen op praktische actie die van invloed zal zijn op dergelijke diverse maar toch onderling gekoppelde gebieden als innovatie, ondernemerschap, werkgelegenheid en economische kansen, gezondheid, de menselijke en natuurlijke omgeving, vrijwilligerswerk, mensenrechten, innovatie, duurzame toeleveringsketens en leiderschap, op mondiale schaal.

In zijn functie van medevoorzitter van de Adviesraad van het IDEAS-programma van MIT heeft de Uitvoerend Partner van Faleiro, Christian Bartley, toegezien op een panel tijdens het tweedaagse programma over het opschalen van sociale ondernemingen. Onder de panelleden waren onder andere Sheldon Himelfarb, President & CEO van PeaceTech Lab, Pamela Roussos, Senior Directeur van het Miller Center for Entrepreneurship aan Santa Clara University, David Wilcox, CEO van Reach Scale en Shobhita Soor, Chief Impact Officer en Mede-oprichter van Aspire Food Group en zij bespraken een groot aantal verschillende aspecten met betrekking tot het bewegen van sociale ondernemingen van opstarten naar mondiale impact, inclusief financieringsstrategieën, statistieken voor groei en impact en samenwerkingsmodellen met mondiale ondernemingen, NGO‘s en overheden. Een levendige discussie ontstond met leden uit het publiek met vertegenwoordiging van alle drie de sectoren en meerdere continenten, waarbij vragen en ideeën werden geboden die ten gunste kwamen van alle deelnemers.

Faleiro feliciteert PYXERA Global met een succesvolle conferentie en was vereerd en geprivilegieerd om uitgenodigd te worden voor deelname.