Mondiale Uitdaging MIT IDEAS 2016

IDEAS 1

Op 2 april kwamen geïnteresseerden in technologische innovatie die een oplossing biedt voor enkele van de meest elementaire menselijke problemen, geïnteresseerden in en betrokkenen bij investering in sociale impact, leden van de MIT-gemeenschap, familie en vrienden bijeen in Media Lab van MIT voor het bekijken van een selectie van revolutionaire concepten en om te horen van hun ontwikkelaars als onderdeel van de 15de jaarlijkse innovatietentoonstelling en prijzenceremonie van het IDEAS-programma. Van instrumenten die gedrukte tekst lezen en dit omzetten naar Braille, tot een nieuwe vorm van meer comfortabele, aanpasbare prothese-ervaring voor geamputeerden; van een systeem voor het verbinden van rurale artiesten met consumenten via licentieverlening en online archief tot mobiele reactors met lage kosten die boerderij-afval omzetten in biomassa voor energieproductie zonder het gebruik van warmte voor gebruik in opkomende markten, bestreken de weergegeven innovaties het spectrum van sectoren en bedrijfstakken.

Als sluitstuk van een proces dat elke oktober begint, dienden 64 door studenten geleide teams voor de eerste keer innovatieconcepten in bij het IDEAS-programmakantoor. De teams kregen mentorschap en begeleiding en verfijnden hun toepassingsgebied, ontwikkelden hun innovaties, testten in sommige gevallen prototypes en creëerden implementatieplannen. 46 hiervan werden uitgenodigd om hun projecten te laten beoordelen door een groep rechters die bestond uit marktleiders, NGO‘s, ondernemers en academici, en om hun werk tentoon te stellen als onderdeel van de Mondiale Uitdaging 2016.

De dag begon met rechters die in de vroege ochtend bijeen kwamen met hun jurerende cohorten. Elk cohort bestaat uit een panel van vier rechters, die allen van tevoren drie tot vijf innovatieplannen hebben gelezen. De cohorten bespreken hun plannen volgens de criteria als uiteengezet door het IDEAS-programmakantoor, en komen vervolgens bijeen met elk team om de concepten uit eerste hand te horen, prototypes te bekijken en vragen te stellen. Na de bijeenkomsten met alle teams, besteden de cohorten tijd aan het verder bespreken van de innovaties en plannen, en komen uiteindelijk met een score.

De dag werd afgesloten met een prijzenceremonie met aankondiging van de winnaars die deel zouden gaan uitmaken van het IDEAS-programma in de loop van de komende 15 maanden. MIT-kanselier Cynthia Barnhart opende het prijzenprogramma waarbij 12 winnende teams zich aansloten bij 128 voorgangers. Winnaars ontvangen aanvullende begeleiding, mentorschap, connecties met expertise en bedrijfstak en contacten over de hele wereld. Eerdere winnaars zijn erkend door mediakanalen zoals de Wall Street Journal, Forbes, de BBC, CNN, de Times of India, om er maar een paar te noemen. IDEAS-teams zijn actief geweest in 44 landen over de hele wereld, en bijna 50% van de winnaars in de afgelopen 15 jaar bestaat vandaag nog steeds als particuliere bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk of in licentie gegeven technologieën. Bedrijven die werden vertegenwoordigd tijdens het evenement van dit jaar, omvatten dergelijke toonaangevende entiteiten als Astellas Pharmaceuticals, Emerson, NASDAQ, American Express, Bose, Nielsen.

Faleiro is er trots op om aangesloten te zijn bij dit programma. Diverse leden van ons bedrijf zijn in de afgelopen vijf jaar rechter geweest, en zitten momenteel in de Adviesraad van MIT IDEAS.

 

Photo credit: Ben Bocko