Toekomstige veranderingen wat betreft Amerikaanse sancties & embargo‘s: Effecten voor Amerikaanse bedrijven

Het afgelopen aantal kwartalen zag een aantal veranderingen in het Buitenlandse beleid van de VS die effecten zouden kunnen hebben – zowel positief als negatief – op toekomstige mogelijkheden voor Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse dochterondernemingen van niet-Amerikaanse bedrijven. Voortdurend toenemende sancties gericht op het politieke leiderschap in Rusland, het opwarmen van de relaties tussen de Verenigde Staten en Cuba, en een ondertekende nucleaire deal met Iran zijn aanzienlijke veranderingen waarop bedrijven in belangrijke sectoren moeten letten bij het ontwikkelen of bijwerken van hun strategische plannen op de korte en middellange termijn.

In het licht van deze recente politieke verschuivingen, en de potentiële effecten, heeft Faleiro een van haar zakelijke leden van de Mondiale Uitvoerende Raad gevraagd om hun conclusies over de politieke veranderingen met betrekking tot deze markten te presenteren. Halverwege april werd de GEC en geïnteresseerde kanten van Faleiro gehost door een van de aangesloten GEC-bedrijven waar een presentatie werd gehouden door de bedrijfsraad voor handel van de GEC-leden (bedrijfsnaam op verzoek achtergehouden) en hierop volgde een levendige discussie. De sessie werd tevens bijgewoond door diverse Faleiro-partners, inclusief  Patrick Cronin, José Gutierrez en Christian Bartley.

Voor meer informatie over het onderwerp / presentatie / GEC:
Als u klant van Faleiro bent en dit niet kon bijwonen maar wel geïnteresseerd bent in het ontvangen van een kopie van de presentatie, neem dan direct contact op met uw Faleiro-klantcontact.